Betaling uitsluitend à contant.

Verzoek is om na elke behandeling direct contant af te rekenen

Onze praktijk heeft geen beschikking over een PIN apparaat omdat dat de kosten kan verhogen en wij onze tarieven graag beperkt houden.

Scroll to Top