Ethisch werken, gedragsregels van Biori – Bio-fotonen therapie

Biori werkt met ethiek; normen, waarden en gedragsregels die je naleeft als je werkt met mensen

Hiervoor hebben wij een ethische code opgesteld waarnaar wij als beroepsbeoefenaren in de biontologie (bio-fotonen therapie) handelen

Onze opgestelde gedragsregels zoals;

  • altijd werken in het belang van de cliënt
  • nooit een discriminerende houding aannemen
  • integriteit, respect en onpartijdigheid
  • waken voor belangenverstrengelingen of streven naar objectiviteit in denken en handelen

kun je hier downloaden

Hippocrates
Afbeelding van de Oud-Griekse tekst van de eed van Hippocrates
Scroll naar boven