Bio-fotonen behandelingen voor DYSLEXIE/DYSCALCULIE (synoniem: legasthenie )

Eerst even lezen: een blij gezin zie onder AB 6

Handicap:

In onze huidige maatschappij is dyslexie of dyscalculi een serieuze onzichtbare handicap/ belemmering.  De gevolgen ervan spelen niet alleen op school, maar ook tijdens vervolgstudie of beroepsopleiding en later op de werkvloer. Vroeger werden kinderen met dyslexie/dyscalculie dom en lui gevonden. Faalangst was het resultaat en nog steeds wordt het probleem onderschat. Angst, somberheid, aandachtsproblemen, verminderd geloof in eigen kunnen, problemen met leeftijdgenoten, het zijn zo maar een paar serieuze bemerkingen.

Betekenis:

-Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Lexis = taal of woorden, dys = niet goed functioneren, beperkt. Onterecht vaak als woordblindheid aangeduid. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven zeer moeizaam, er kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen.

-Dyscalculi; het voorvoegsel ‘dys’ komt uit het Grieks en betekent niet goed functioneren, beperkt. Calculie’ komt van het Latijnse ‘calculare’ dat rekenen betekent. Dit woord komt weer van ‘calculus’ dat kiezelsteen of steentje betekent op het rekenbord. Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen zoals zwak ruimtelijk inzicht, moeite met klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen of gebrek aan inzicht.

Beide problemen hebben niets te maken met intelligentie. Vaak zijn mensen met dyslexie/ dyscalculi juist super intelligent. Ze hebben gewoon niets met dingen op schrift. Misschien wel zeer verstandig, maar het past niet in de huidige maatschappij.

De oorzaak ligt hem in de twee klieren, de epifyse en de hypofyse, die de controle hebben over de hersenhelften. Bij dyslexie verloopt de communicatie tussen deze twee klieren niet 100% en daardoor lopen de afspraken tussen de hersenhelften ook niet goed. Het wordt beschreven als een communicatie stoornis tussen de twee hersenhelften vaak als gevolg van een verminderde capaciteit van de verbindingsbanen tussen de optische (zien) en akoestische (geluid-klank) hersenschors. Daardoor komen bij mensen in meer of mindere mate storingen voor die we het etiket dyslexie hebben meegegeven. Maar waarom er zo’n stoornis is? Dat is onbekend.

Maar zoals altijd is dit slechts een beschrijving van het symptoom, het is niet de oorzaak!

De rechter hersenhelft wordt gecontroleerd door de epifyse, het zevende chakra.  De linker hersenhelft wordt gecontroleerd door de hypofyse, het zesde chakra. Deze linker helft wordt over het algemeen gezien als de kant van de logica, terwijl de rechter helft wordt beschouwd als de gevoelsmatige, intuïtieve zijde.

Waarom is er zo’n storing tussen de epifyse en de hypofyse? Is er iets aan te doen?

Het is ons bekend dat de meeste storingen in het hormoonsysteem teweeg worden gebracht door inentingen. Het zijn echter niet alleen inentingen die alle mogelijke verkeerde functies oproepen, het zijn ook allerlei soorten chemicaliën. Daarom moet eerst het (hormoon)systeem schoongemaakt worden en weer in goede functionele staat gebracht. Daarna worden pas de dyslexie behandelingen uitgevoerd. Met de Chiren® en de ChiKey® kunnen wij de samenwerking tussen de hersenhelften verbeteren; de aansturing vanuit de hypofyse, epyfyse en hypo-thalamus beter laten verlopen.

Je dient vooraf eerst een test te hebben gedaan. Deze test moet dan met tussenpozen van een paar weken herhaald worden. Dit kan door een kort stukje te schrijven of sommetjes te maken (in het geval van dyscalculi)
Je kunt dan voortgang bemerken en dat is erg bemoedigend.

Hoeveel behandelingen er nodig zijn, is van persoon tot persoon verschillend. Het maximale wat ooit nodig is geweest was 40 dagelijkse behandelingen. Het is in elk geval wenselijk dat er zo vaak als mogelijk behandeld wordt, minstens tweemaal per week, het liefst elke dag met een voetplaatbehandeling van ca. 17 min., met een pauze van een week na 2 weken behandeling. Dat is best heftig; elke dag of om de dag op de stoel te komen zitten. Als je dichtbij woont zou het nog te doen zijn maar woon je wat verder weg dan wordt het toch wel lastig.

Geen nood, daar is iets op gevonden: de ChiKey® – de energiesleutel (Chi = energie, Key = sleutel) o.a. ontwikkeld voor dyslexie behandelingen en een chipkaart. Een instrument met voorgeprogrammeerde behandelingen voor thuisgebruik.

Eerst dienen er een of meerdere behandeling(en) met de ChiRen® uitgevoerd te worden om te controleren of het lichaam niet verstoord is door andere zaken. Daarna kan dan de ChiKey® met chipkaart ingezet worden. De chipkaart wordt door ons geladen met informatie die het lichaam helpt het dyslexie probleem aan te pakken.

Wat zijn de kosten van een bio-fotonen behandeling?

Scholen kunnen tegenwoordig maar mondjesmaat iets doen voor dyslectische kinderen. Overal is al op bezuinigd en dat treft dyslectische kinderen nog meer. Leerkrachten zijn beperkt in hun mogelijkheden voor ondersteuning. Er zijn protocollen voor, maar dan nog vallen er kinderen buiten de boot. In slechts enkele gevallen, als wordt voldaan aan de eisen opgesteld door de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), kunnen kinderen een vergoeding krijgen via de zorg. Kosten zul je dus vaak zelf moeten opbrengen.

Een normale (kinder)behandeling bij ons op de stoel kost (€ 35,00) € 95,00. Omdat het niet in een paar behandelingen is op te lossen, weten wij dat je meerdere keren op de stoel zou moeten komen zitten. Maar door de ontwikkeling van de ChiKey® is daar een winst mee te behalen. Een speciale aanbieding van € 300,00 voor 10 behandelingen. De ChiKey® kan worden aangeschaft maar ook per dag worden gehuurd voor slechts € 20,00 per dag. Dan kosten 10 behandelingen nog maar € 200,00.  Wel moet, indien apart gemaakt, de chipkaart gekocht worden en vooraf door ons geladen met de juiste informatie. Een chipkaart kan met maximaal 8 stoffen worden geladen en kost € 35,00 per stuk. Veelal zijn de meeste stoffen al op een chipkaart geladen en kost het niets extra.

Gemiddeld zijn er tussen de 20 en 30 behandelingen nodig (met een maximum van 40)
Totaal komt het met huur/gebruik van de ChiKey® en 1 chipkaart dan op circa € 435,00. (20 x € 20,00 = € 400,00 + € 35,00)
Reken maar uit wat het scheelt; geen afspraken meer hoeven te plannen, hierdoor misschien geen vrije dag hoeven te nemen of iets regelen met de partner. Minder kosten voor vervoer (brandstof kost ook heel wat tegenwoordig). Alles lekker thuis op de bank of tijdens het huiswerk maken of TV kijken.

Het is het toch waard om te zien dat je kind zich weer goed in zijn/haar vel voelt. Geen achterstand meer, geen machteloosheid, angst en boosheid meer, meer energie voor leuke dingen…….

Gevolgen?
Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft ernstige gevolgen in deze ’talige’ maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.

Sociaal-emotionele problemen
Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen maar niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te gaan. Motivatieproblemen kunnen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl juist zij extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

Belemmeringen in het onderwijs
In het onderwijs wordt veel gelezen en geschreven. Veel kinderen met dyslexie kiezen een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen. Dyslexie ondermijnt het volgen van onderwijs en belemmert ontwikkeling van hun capaciteiten.

Vooroordelen

 • Dyslexie/dyscalculi is beslist geen luiheid van kinderen
 • géén gebrek aan intelligentie
 • géén modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders
 • géén speciale gave

Kinderen met dyslexie of dyscalculi kunnen net als andere kinderen speciale talenten hebben. Het is de kunst ook dié talenten een kans te geven.

Moeite door dyslexie of dyscalculi
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:

 • om het verschil te horen tussen klanken als:
  • m en n
  • p, t en k
  • s, f en g
  • eu, u en ui
 • om de klanken in volgorde te zetten zoals bij:
  • dorp  of  drop
  • 12 of 21
 • om aandacht bij het gesproken woord te houden; bij ‘klankinformatie’
 • met tafels of spellingsregels
 • met vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
 • met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen
 • met schrijven; letters staan in spiegelschrift, achterstevoren of zelfs op zijn kop

 

Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Bij hardop lezen valt het vaak op; sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo maar maken daarbij veel fouten door te raden. Of een combinatie van beide.

Kinderen met dyslexie maken voortdurend, vaak dezelfde, spellingfouten en hebben veel steun nodig van spellingsregels. Het komt voor dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen.

Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat het op een ongestructureerde manier in het geheugen wordt opgeslagen.

Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.

Oorzaak?
De oorzaak is nog niet geheel bekend maar het is duidelijk dat het te maken heeft met de samenwerking tussen de hersenhelften. Het lijkt erop dat de hersen gebieden waar klanken aan schrifttekens gekoppeld worden niet goed samenwerken.

De klankcodes worden daardoor onvolledig of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen opgeslagen. Het gevolg is dat deze ook minder goed uit het geheugen zijn op te halen om te koppelen aan het afgebeelde woord.

Erfelijkheid?
Dyslexie heeft ook een erfelijke factor. Bij één ouder met dyslexie is er 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%.
3,6% van de leerlingen heeft ernstige enkelvoudige dyslexie.

Hoeveel?
Ca. 7.200 gevallen per jaargroep van 200.000 leerlingen. (Bron: steunpunt dyslexie.nl)

 
Neem gerust contact met ons op voor een kennismaking.
 

Scroll to Top